Passend Onderwijs

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of...

Lees verder

Partners in leerlingenzorg

Een zorgleerling op onze  school is een kind met extra ondersteuningsbehoeften dat op grond van systematisch verzamelde informatie aantoonbaar in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school met deze thuissituatie en afgezet tegen zijn of haar mog...

Lees verder

Organisatie van zorg op onze school

Een zorgleerling op onze  school is een kind met extra ondersteuningsbehoeften dat op grond van systematisch verzamelde informatie aantoonbaar in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school met deze thuissituatie en afgezet tegen zijn of haar mog...

Lees verder

Protocol medicijn en medisch handelen

Protocol medicijn en medisch handelen

https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/980a5177df8b13df51b/hgl-protocol-medisch-handelen-en-medicijn-verstrekken.pdf 

Lees verder


Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl